Jaarverslag 2022

 

Muziek

Concerten:

Stichting Mens en Muziek Wederkomstkerk nodigt met haar nieuwsbrieven haar trouwe publiek uit voor openbaar toegankelijke concerten en andere muzikale presentaties.
Tevens vindt publiciteit langs andere kanalen plaats.

In april werden de strenge coronamaatregelen opgeheven, waardoor het vermaarde Rietveldensemble op Pinksterzondag 5 juni in samenwerking met de internationaal bekende Japanse pianist Toru Oyama hun langverwachte concert kon geven.

Op dinsdag 2 november 2022 gaf koor Markant onder leiding van dirigent Bernard Touwen voor een groot belangstellend publiek een stemmig Allerzielen-concert in de grote zaal.

Het jaar werd feestelijk afgesloten met een kerstconcert door het Heineken orkest in samenwerking met een koor uit Drunen

 

Overige muziekbijeenkomsten:

In de maanden mei tot en met december ontvingen Frank en Joyce de Graaff elke derde vrijdag van de maand hun Nederlands Indische gasten en belangstellenden die affiniteit hebben met Nederlands-Indië die wilden genieten van sfeervolle Sing Kumpulans.

Daarnaast gaven de bij ons participerende muziekdocenten individuele muzieklessen , en oefenden musici zoveel mogelijk in onze ruimten.


Mens

Aan belangstellenden in ons gebouw hebben wij enkele malen uitleg gegeven over de Boodschap van David Zuiderhoek , over ruimte en akoestiek, zoals is weerspiegeld in de unieke architectuur en bouwkunst, de symboliek en de driedimensionale kunst en vormgeving van het gebouw.

In dit jaar werd het glas in lood paneel boven de deuren van de grote zaal hersteld. Het door de storm in 2021 geteisterde paneel werd hersteld. Dit was weer aanleiding voor bijeenkomsten over de zienswijzen, die in het glas in lood tot uitdrukking zijn gebracht, met name het beginsel van non-provocatie. Dit past bij de inbreng van participanten met het oog op actieve aandacht voor respect en verantwoordelijkheid. Het gaat om bezinning en cultuur.
 

 

Mens én Muziek

Vanaf april werden de vleugel in de grote zaal en de overige piano's in de podiumzaal regelmatig ingezet voor bijeenkomsten, concerten en repetities.

De organisatie steunt op vrijwilligers, zowel in als buiten het bestuur. Al deze vrijwilligers hebben hun bijdrage geleverd, ieder op basis van eigen talenten en mogelijkheden.
Het bestuur heeft op de zes vergaderdata zoveel mogelijk fysiek en/of telefonisch met elkaar overlegd.

Er is ook ingezet op gebruik en behoud van het gebouw ten behoeve van de continuïteit van het erfgoed, waarin symbolisch de aandacht voor respect, verantwoordelijkheid en cultuur is verbeeld.

 

Participanten

De volgende participanten zijn actief geweest, en aan het einde van de periode nog steeds actief:

  • Kumpulan Sing
  • CC De Banier
  • Noodgemeente Geredja Protestan Maluku di Belanda, maart 1953
  • TVG
  • GKN

Daarnaast zijn er incidenteel belangstellenden geweest, die hebben bijgedragen aan de doelstelling van de stichting


 

Algemeen

Naam:
Stichting Vrienden van de Wederkomstkerk, vanaf 10-10-2017 Stichting MensEnMuziek Wederkomstkerk in verband met de activiteiten van de stichting als culturele anbi. website: mensenmuziekwederkomstkerk.nl

Kamer van Koophandel nummer:
63815710

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN):
855413165

Contactgegevens:
mensenmuziekwederkomstkerk.nl
Gabrielle van Ipenburg, contactpersoon stichting Mens en Muziek Wederkomstkerk.
Telefoonnummer contactpersoon bestuur (Gabrielle): 06 255 91 511

Er zijn diverse vrijwilligers actief om podium te bieden voor Mens en Muziek-activiteiten, zoals dat in de doelstellingen van onze stichting staat vermeld .

Rekeningnummer:
NL37 RABO 0305 8764 73

 

Doelstellingen en beleid:

De Stichting MensEnMuziek Wederkomstkerk (tot 10-10-2017 Stichting Vrienden van de Wederkomstkerk) heeft de volgende hoofddoelstellingen:

Mogelijk maken dat musici muzikale, instrumentale en vocale vaardigheden tonen. Daarbij wil de stichting muzikale talenten steeds uitdagen en zo optimaal mogelijk tot ontplooiing brengen; Tonen van culturele uitingen, die een relatie hebben met de naleving van ethiek en mensenrechten, alsook projecten die verband houden met de functionaliteit van de Wederkomstkerk of met de bouwkunst van de Wederkomstkerk (het project "de boodschap van David Zuiderhoek").

Bevorderen van bijpassende educatie.

De stichting wil een algemeen nut beogende instelling zijn, en heeft derhalve geen winstoogmerk. De manieren waarop de stichting haar doelstellingen in het gebouw van de Wederkomstkerk probeert te bereiken zijn:

het organiseren van (podium-)presentatiemomenten, het tonen van cultuur in bijeenkomsten, het aanbieden van cursussen en workshops, die bij één of beide hoofddoelstellingen past.

Het beleid van de stichting is mede gericht op totstandbrenging van verbinding via participanten. De stichting heeft een participatiereglement.

Wat de stichting uitdrukkelijk tegen wil gaan is:
gebrek aan respect voor de ander.
grensoverschrijdend gedrag, waardoor anderen belemmerd worden na te denken of de verantwoordelijkheid te dragen, die zij aankunnen.

 

Bestuursleden 2022:

  • de heer H.E. van Ipenburg, voorzitter
  • mevrouw L. van den Berg, secretaris
  • de heer H. van Loenen, penningmeester
  • de heer B. van Herpen, lid
  • mevrouw G.M.M. van Ipenburg, lid

 

Beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding.

Financiële verantwoording ANBI:

Het beleidsplan van 2023 is hier te vinden

Jaarrekening 2022