Mens & Muziek Wederkomstkerk: podium voor muziek, theater, expositie en maatschappelijke activiteiten

CULTURELE ANBI

Staat u achter onze culturele doelstelling als Mens en Muziek Wederkomstkerk ? Met een periodieke gift en een geefovereenkomst vergroot u fiscaal uw bijdrage aan onze doelstelling !

De Stichting Vrienden van de Wederkomstkerk is een Culturele ANBI. De Geefwet regelt in ieder geval tot en met 2017 fiscale voordelen voor particulieren en bedrijven. Www.daargeefjeom.nl www.belastingdienst.nl/giften zegt hierover het volgende:
‘Culturele ANBI’s genieten tot en met 2017 een extra belastingvoordeel. Giften van particulieren mogen met 25% verhoogd worden. Dit betekent dat gevers een kwart meer mogen aftrekken! De drempel voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3,. Het maximaal aftrekbare bedrag van gewone giften is 10% van uw drempelinkomen. Dit maximaal aftrekbare bedrag wordt verhoogd met het bedrag van de verhoging voor giften aan culturele ANBI’s, met een maximum van € 1.250.

Periodieke giften gelden voor minimaal 5 jaar. Uw gift is een periodieke gift als:
. U de gift in een schriftelijke overeenkomst volgens het formulier van de belastingdienst hebt vastgelegd,
. U regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt en deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn,
. U deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt, maar wel uw gift bij uw overlijden stopt en
. De stichting u geen tegenprestatie levert voor de gift.
Ook een periodieke gift aan de stichting mag u verhogen met 25%, wanneer u uw aftrekpost berekent. Bij een periodieke gift hebt u niet te maken met een drempel en een maximumaftrekbedrag.
Wel geldt voor de verhoging een maximumbedrag van € 1.250.

Bedrijven, die vennootschapsbelasting betalen mogen in de vennootschapsbelasting de aftrek van hun gift met 50% verhogen. Voorbeeld: Als u € 1.000 schenkt, is de aftrek voor de vennootschapsbelasting € 1.500. Bij 20% vennootschapsbelasting kost de gift het bedrijf € 700. Bij 25% vennootschapsbelasting kost de gift het bedrijf € 625. Deze aftrek bedraagt maximaal 50% van de fiscale winst per jaar met een maximum van €100.000. Gevers kunnen dus meer geven’