PUBLICATIES

Jaarverslag 2021


Muziek


Concerten:

Stichting Mens en Muziek Wederkomstkerk nodigt met haar nieuwsbrieven haar trouwe gasten elke maand uit voor openbaar toegankelijke concerten en andere muzikale presentaties.

Vanwege de strenge lock-down het eerste half jaar, mocht het publiek pas vanaf juni tot en met november genieten van concerten en andere muziekbijeenkomsten.

1.         Op zondag 20 juni mochten wij voor het eerst dit jaar ons podium beschikbaar stellen aan de Japanse pianist Toru Oyama en de Engelse violiste Elisabeth Perry met hun volgende programma: Beethoven Violin Sonata no.3 op.12-3 Delius Violin Sonata no. 3 Debussy Violin Sonata

2.         Op zondag 11 juli gaf Toru Oyama een heel mooi recital voor zijn enthousiaste fans: componisten op het programma waren Mozart - Piano Sonata K. 331, Schumann - Kreisleriana op. 16, Debussy-Images book 2 en Chopin - Scherzo no. 2 op. 31

3.         Op zondag 19 september verzorgden de internationaal bekende musici, Toru Oyama de Japanse pianist en de Engelse altvioliste Prunella Pacey-Wright een piano viola recital met composities van onder andere Schumann, Brahms en Wright, en wel: R. Schumann - Adagio and Allegro op. 80, H. Abdriessen - Sonatina in een deel for viola and piano, J. Brahms - Viola Sonata no. 2 op. 120-2, J. N. Hummel - Fantasie op. 92, M. Wright - Three Northumbrian Folk Songs, R. Vaughan Williams - 'Musette' and 'Galop' from Suite for viola and orchestra

4.         Op zondag 3 oktober nam de Japanse pianist Toru Oyama, ter voorbereiding op zijn optreden in Japan, zijn publiek mee op zijn muzikale reis met de pianovleugel door Europa! Hij bracht daarbij de volgende muziekstukken ten gehore : F. Schubert - Piano Sonata D. 958, F. Chopin - Piano Sonata no. 3 op. 58 etc

5.         Op dinsdag 2 november bracht het koor Markant, bestaande uit getalenteerde musici, een zeer stemmig allerzielenconcert ten gehore, met het volgende programma: Requiem - Joseph Rheinberger en werken van Felix Mendelssohn, Henry Purcell, Charles Gounod en Maurice Duruflé. De programmering van het concert was opgebouwd rond het prachtige Requiem opus 194 van J.G. Rheinberger, zijn laatste voltooide religieuze werk, nu 120 jaar geleden.

Overige muziekbijeenkomsten:

In de maanden juni tot en met november ontvingen Frank en Joyce de Graaff elke derde vrijdag van de maand hun Nederlands Indische gasten en voor hen die affiniteit hebben met Nederlands-Indië voor sfeervolle Sing Kumpulans.


Voor zover de RIVM maatregelen het toelieten, gaven bij ons participerende muziekdocenten individuele muzieklessen, zodat er voor de leerlingen enigszins continuïteit met het beoefenen van hun muziekinstrument gewaarborgd kon worden.

Koor Markant paste, onder leiding van dirigent Bernard Touwen, de wekelijkse koorrepetities en daarbij behorende activiteiten aan de geldende maatregelen aan.


Mens

Age Visser nodigde in deze maanden openbaar gasten op elke laatste dinsdag van de maand uit   voor inspirerende Agape maaltijden, waarbij de gasten ieder hun bijdrage leverden met heerlijke gerechten, voordrachten en gesprekken over uiteenlopende Mens en Muziek onderwerpen .

Ook gaven wij aan belangstellenden in ons gebouw, opnieuw rekening houdend met de geldende coronamaatregelen, enkele malen uitleg over de Boodschap van David Zuiderhoek , over ruimte en akoestiek, weerspiegeld in de unieke architectuur en bouwkunst, de symboliek en de driedimensionale kunst van het gebouw.

Inbreng van participanten met het oog op actieve aandacht voor respect en verantwoordelijkheid. Het gaat om bezinning en cultuur. Bijpassende educatie, waaronder cursussen en bijeenkomsten van participanten. Inzichten over de-escalatie van geweld, inzicht in taal- en woordgebruik versus propaganda.Historische functie

In de maanden juni tot en met november werden de vleugel in de grote zaal en de overige piano's in de podiumzaal regelmatig ingezet voor de historische functie van het gebouw, met inachtneming van de geldende RIVM-maatregelen.


De organisatie steunt op vrijwilligers, zowel in als buiten het bestuur. Al deze vrijwilligers hebben hun bijdrage geleverd, ieder op basis van eigen talenten en mogelijkheden. Het bestuur heeft op de zes vergaderdata zoveel mogelijk telefonisch met elkaar overlegd, maar konden niet fysiek vergaderen vanwege de RIVM maatregelen en lock-downs.

Er zijn vele gesprekken gevoerd met de omgeving en er is verkend welke acties nodig zijn geweest voor de realisatie van de statutaire doelstelling.


Er is tevens ingezet op gebruik en behoud van het gebouw ten behoeve van de continuïteit van het erfgoed, waarin symbolisch de aandacht voor respect, verantwoordelijkheid en cultuur is verbeeld. In gedrag van de stichting is deze meegegaan met inzet op zonnepanelen, energiezuiniger installatie-apparatuur en inzet op lokale verwarming.


Het is een uitdaging om te komen tot behoud van het gebouw met unieke vormgeving voor Nederland, met een boodschap vervat in symboliek en muziek voor het publiek, dat zich daartoe voelt aangetrokken.


Het project "Ik weet waar ik ben" blijkt weerbarstige materie. Gebleken is dat de uitwerking daarvan verschillende jaren in beslag zal nemen omdat de kosten zo parallel kunnen lopen en deels onderdeel kunnen zijn van de onderhoudskosten voor het gebouw.


Na stormschade in maart hebben wij ons ingezet voor de restauratie van de drie glas in lood panelen boven de deuren van de grote zaal. Dit project zal naar verwachting tot ver in het voorjaar van 2022 duren.Participanten

De volgende participanten zijn actief geweest, en aan het einde van de periode nog steeds actief:

 • MuZamiek
 • Kumpulan Sing
 • Vluchtelingenwerk WOBB
 • CC De Banier
 • Noodgemeente Geredja Protestan Maluku di Belanda, maart 1953
 • TVG
 • GKN

Daarnaast zijn er incidenteel belangstellenden geweest, die een gedeelte van de verslagperiode hebben geparticipeerd of eenmalig hebben bijgedragen aan de doelstelling van de stichting. Tevens zijn er incidentele donateurs van de stichting. Vaste donateur is W. van Ipenburg voor € 10.000.Algemeen

Naam:
Stichting Vrienden van de Wederkomstkerk, vanaf 10-10-2017 Stichting MensEnMuziek Wederkomstkerk in verband met de activiteiten van de stichting als culturele anbi. website: mensenmuziekwederkomstkerk.nl

Kamer van Koophandel nummer:
63815710

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN):
855413165

Contactgegevens:
mensenmuziekwederkomstkerk.nl
Gabrielle van Ipenburg, contactpersoon stichting Mens en Muziek Wederkomstkerk.
Telefoonnummer contactpersoon bestuur (Gabrielle): 06 255 91 511

Er zijn diverse vrijwilligers actief om podium te bieden voor Mens en Muziek-activiteiten, zoals dat in de doelstellingen van onze stichting staat vermeld .

Rekeningnummer:
NL37 RABO 0305 8764 73


Doelstellingen en beleid:

De Stichting MensEnMuziek Wederkomstkerk (tot 10-10-2017 Stichting Vrienden van de Wederkomstkerk) heeft de volgende hoofddoelstellingen:

Mogelijk maken dat musici muzikale, instrumentale en vocale vaardigheden tonen. Daarbij wil de stichting muzikale talenten steeds uitdagen en zo optimaal mogelijk tot ontplooiing brengen; Tonen van culturele uitingen, die een relatie hebben met de naleving van ethiek en mensenrechten, alsook projecten die verband houden met de functionaliteit van de Wederkomstkerk of met de bouwkunst van de Wederkomstkerk (het project "de boodschap van David Zuiderhoek").

Bevorderen van bijpassende educatie.

De stichting wil een algemeen nut beogende instelling zijn, en heeft derhalve geen winstoogmerk. De manieren waarop de stichting haar doelstellingen in het gebouw van de Wederkomstkerk probeert te bereiken zijn:

het organiseren van (podium-)presentatiemomenten, het tonen van cultuur in bijeenkomsten, het aanbieden van cursussen en workshops, die bij één of beide hoofddoelstellingen past.

Het beleid van de stichting is mede gericht op totstandbrenging van verbinding via participanten. De stichting heeft een participatiereglement.

Wat de stichting uitdrukkelijk tegen wil gaan is:
gebrek aan respect voor de ander.

grensoverschrijdend gedrag, waardoor anderen belemmerd worden na te denken of de verantwoordelijkheid te dragen, die zij aankunnen.


Bestuursleden 2021:

 • de heer H.E. van Ipenburg, voorzitter
 • mevrouw L. van den Berg, secretaris
 • de heer H. van Loenen, penningmeester
 • de heer B. van Herpen, lid
 • mevrouw G.M.M. van Ipenburg, lid


Beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding.