PARTICIPANTEN

Onze participanten:


Ensemble MuZamiek


Koempoelan SingC.C. de BanierJoost van Balkom, docent beiaard

Vluchtelingenwerk
Onze doelstellingen:

Wij maken mogelijk:

Het beoefenen en uitvoeren van muzikale vaardigheden. Daarbij is het doel muzikale talenten steeds uit te dagen en hun talent verder te ontwikkelen.

Het tonen van culturele uitingen via presentaties, theater of exposities zolang deze gericht zijn op respect, verantwoordelijkheid en cultuur.

Ondersteunen van activiteiten die een relatie hebben met de naleving van ethiek en mensenrechten.

Opzetten en uitvoeren van projecten die verband houden met de functionaliteit en bouwkunst van de Wederkomstkerk (zoals het project "de boodschap van David Zuiderhoek").

Bevorderen van bijpassende educatie voor al onze doelstellingen.


Wij willen uitdrukkelijk tegengaan:

Gebrek aan respect voor de ander.

Grensoverschrijdend gedrag waardoor anderen belemmerd worden na te denken of de verantwoordelijkheid te dragen.


Mens en Muziek Wederkomstkerk is een culturele ANBI en heeft geen winstoogmerk. De manieren waarop de bovenstaande doelstellingen bereikt kunnen worden zijn:: het organiseren van (podium-)presentatiemomenten, het tonen van cultuur in bijeenkomsten of voorstellingen of het aanbieden van cursussen en workshops die bij één of meerdere hoofddoelstellingen past.

Ook is het beleid zo ingericht dat er verbinding via participanten mogelijk is.
Hier is het participatiereglement te vinden: Participatieregelement versie 122018.pdf

Vrijwilliger of participant worden?

Bij Mens & Muziek Wederkomstkerk werken vele vrijwilligers. Wilt u ook vrijwilliger worden? Of participant? Neem dan vrijblijvend contact op met Gabriëlle van Ipenburg