PUBLICATIES

Jaarverslag 2019


Muziek

Concerten:
De stichting Mens en Muziek Wederkomstkerk nodigt met haar nieuwsbrief het publiek elke maand uit voor een bezoek aan de volgende openbaar toegankelijke concerten en andere muziekpresentaties. Daarbij zorgt de participant MuZamiek elke derde zondag van de maand voor muzikale optredens van getalenteerde musici.


Zo kon het publiek op zondag 20 januari genieten van de Simits, met sfeervolle Jiddische muziek, waarop men naar hartenlust kon dansen! Dit ensemble, dat bestaat uit Max Silverenberg [oprichter], Kees de Wit en René Vermaes, was al tweemaal eerder te bewonderen bij Mens en Muziek Wederkomstkerk.


Op zondag 24 februari nam het Duende trio, bestaande uit Nanneke Piek (mezzo sopraan en piano), Rogier Monsieur (saxofoon en bas) en Dave Damen (countertenor) het publiek mee op klankreis.


Op zondag 17 maart presenteerde Hans van Heiningen op indrukwekkende wijze samen met pianist Daan van den Hurk een nieuwe vorm van muziektheater onder de noemer “Liedroman” - Een vertel- en zangprogramma -, waarin de verteller zijn publiek meevoert op een reis vol persoon­lijke verhalen en liederen, uiteenlopend van Bach tot Sting. Een openhartige vertelling waarin afwisselend muziek en spel voor herkenning zorgen, met verhalen en liederen over het leven en de liefde, van vroeger tot nu. De gemoedelijke setting zorgde voor een intieme sfeer tussen verteller en publiek. Zijn voorstelling
'Teruguit naar Nu' was de eerste voorstelling die hij maakt in dit kader.


Op zaterdag 13 april gaven de Big Band Tilburg en leerlingen van zangstudio Duende gezamenlijk een sfeervol concert met ‘jazz-standards’ .


Op Zondag 19 mei presenteerde Eva Willems, cabaretière in de dop, haar eindexamenprogramma, waarbij zij haar acteertalent liet zien met een mix van liedjes, typetjes en overpeinzingen.


Op zaterdag 15, zondag 16, zaterdag 22 en zondag 23 juni presenteerde de Major Music cast en band ‘Magical Vibrations’ Dit was een muziek- en theaterproductie, waarbij het publiek kon genieten van muziek van The Beatles en The Beach Boys, en daarmee van de muziek van de jaren ‘60. Een handleiding voor positief denken, een boodschap uit de jaren 60 van de vorige eeuw.


Op zondag 21 juli genoot het publiek van het schitterende pianoconcert van de Japanse pianist Toru Oyama, die op de pianovleugel in de grote zaal beroemde klassieke werken speelde, samen met   Marcela Reyes op dwarsfluit en Joel Vega op hobo. Het repertoire bestond uit de stukken: Oboe Sonata en Flute Sonata van Poulenc en Adagio and Allegro van de Opus no 70 van Schumann.


Op zondag 17 augustus kwam Toru Oyama het publiek opnieuw verrassen met een grandioos concert samen met de zeer begaafde violiste Elizabeth Perry. Zij speelden voor een enthousiast publiek werken van Otto Frank en Maurice Ravel.


Op zondag 15 september verzorgde DuoSuoni, bestaande uit Hans Schepens (gitaar) en Marleen de Bruijn (zang) een prachtig optreden met een mix van chansons, jazz en popklassiekers.


Op zondagmiddag 20 oktober kon het publiek genieten van het herfstconcert van Zangstudio Duende. Zij brachten klassieke liederen, duetten en aria's van de componisten Schubert, Mozart, Caldara, Pergolesi, Händel, Scarlatti, Mendelssohn en Monteverdi ten gehore. Met medewerking van Dave Damen (countertenor) en Tjeerd Korver (piano).

Aan het einde van het jaar op zondag 15 december nodigde het Klip Ensemble, bestaande uit Jolique van Ipenburg (harp) en Wim Klumpers (gitaar), het publiek uit om weg te dromen tussen mooi versierde kerstbomen en fonkelende lichtjes, bij de klanken van de harp en gitaar. Zij speelden een gevarieerd programma, waarbij zowel solowerken als samenspel van verschillende bekende en onbekende componisten de revue passeerden. Zo brachten zij het welbekende Harpconcert in Bes van G.F. Handel en werken van Leo Brouwer en Benjamin Britten ten gehore.

In het tweede deel zong Jolique de sterren van de hemel, schitterend geflankeerd door hun harp- en gitaarmuziek, met het bekende kerstrepertoire, waarin het publiek haar volgde en meezong.Repetities en muziekworkshops:

Hieronder vallen alle andere openbaar toegankelijke muziekbijeenkomsten van dit jaar.


Gedurende het hele jaar kon men elke derde vrijdag van de maand genieten van de gastvrijheid van Frank en Joyce de Graaff, die Nederlands-Indiërs en zij die affiniteit hebben met Nederlands Indië , vergasten met herkenbare cultuur en muziek.


Bovendien gaven Rogier Monsieur (muziekdocent en saxofonist) en Nanneke Piek (zangdocente) regelmatig muziekworkshops en hielden repetities voor hun theaterproductie ‘Magical Vibrations’ in juni 2019.


De Bossche Beiaard-Stichting hield een bijeenkomst voor ingebruikneming van een elektronische beiaard. Deze is bestemd voor de Bossche Beiaardschool van onze stadsbeiaardier Joost van Balkom, die werk ten gehore bracht uit de bekende Van Balkom-traditie.
Mens

Vele bijeenkomsten, waarvan met name:

De openbaar toegankelijke Agapebijeenkomsten en de lezingen over ethische en andere onderwerpen. Enkele malen de Boodschap van David Zuiderhoek over ruimte en akoestiek, weerspiegeld in de unieke architectuur en bouwkunst, de symboliek en de driedimensionale kunst van het gebouw.


Inbreng van participanten met het oog op actieve aandacht voor respect en verantwoordelijkheid. Het gaat om bezinning en cultuur.

Bijpassende educatie, waaronder cursussen en bijeenkomsten van participanten. Inzichten over de-escalatie van geweld, inzicht in taal- en woordgebruik versus propaganda.
Mens & Muziek

Op zondag 10 februari gaf het Nijmeegs Kamer Orkest wederom een schitterend concert, dat dit jaar in het teken stond van componisten die hun werken componeerden dankzij of ondanks insomnia (slapeloosheid). Het orkest speelde : Max Richter (Path 5 Delta uit 'Sleep'), Hector Berlioz (Les Nuits d'Été) en Johannes Brahms (Symfonie nr. 4). Het publiek genoot van dit rustgevende concert, onder leiding van dirigent Frans-Aert Burghgraef. Hun soliste was de mezzo-sopraan Nina van Essen.


In het kader van herdenkingen presenteerde de Nederlands Indische theatergroep Madjoe Utrecht op zaterdagavond 19 oktober een indringende theatervoorstelling "Hoe dan, dese?!" Om met hun eigen woorden te spreken: "Hóe dan, dese?! 1e, 2e en 3e generatie Indo's samen op de planken. De theatervoorstelling gaat over het gedwongen vertrek uit je Moederland Indonesië, het voormalig Nederlandsch - Indië. Het onbegrip en de kille houding bij de ontvangst in je vaderland: Nederland.

Nee, je moet zus, nee, je moet zo. Nee, dat is fout. Dan vraag je je af, hóe dan, dese?! De voorstelling gaat ook over het aanpassen aan je nieuwe omgeving en het vooral niet opvallen. Via tijdelijke huisvesting in contractpensions naar een plaats in Nederland waar huizen gereserveerd zijn voor de nieuwe Nederlanders. De overtocht, kleding, meubilair en meerdere levensbehoeften worden op de pof verstrekt en je moet alles terugbetalen. Werk zoeken en van je salaris gaat een gedeelte naar de staat. Afbetaling van je schuld. Kinderen van ouders gescheiden en ondergebracht bij een pleeggezin. Het zoeken naar je identiteit en het trachten hier iets van te behouden."


Oktober 2019 stond in het teken van de Bossche bevrijdingsweek. In dat kader presenteerde de theatergroep "Bluv" de aangrijpende muziektheatervoorstelling "Oorlogstuig, dansen met de vijand", onder leiding van de Bossche regisseur Harold Schraven.

"Het stuk vertelt over hoe Roosje Glazer, die als Joodse danslerares (met een dansschool in Den Bosch), de concentratiekampen en de experimenten in de Tweede Wereldoorlog overleefde, onder andere door dansles te geven aan officieren van concentratiekamp Auschwitz.

Met name de muziektheaterpresentaties uit punt 1a , zoals "Hoe dan dese?!, van Madjoe Utrecht en "Oorlogstuig", van theatergroep Bluv brachten deze combinatie in de praktijk.


Daarnaast zijn activiteiten ondernomen en wordt geëxperimenteerd met "levensvieringen".


De organisatie steunt op vrijwilligers, zowel in als buiten het bestuur. Al deze vrijwilligers hebben hun bijdrage geleverd, ieder op basis van eigen talenten en mogelijkheden. Het bestuur is 6 keer bij elkaar geweest en heeft actieve inbreng gehad bij de bijeenkomsten. Er zijn vele gesprekken gevoerd met de omgeving en er is verkend welke acties nodig zijn geweest voor de realisatie van de statutaire doelstelling.


Er is tevens ingezet op gebruik en behoud van het gebouw ten behoeve van de continuïteit van het erfgoed, waarin symbolisch de aandacht voor respect, verantwoordelijkheid en cultuur is verbeeld. In gedrag van de stichting is deze meegegaan met inzet op zonnepanelen, energiezuiniger installatie-apparatuur en inzet op lokale verwarming.


Het is een uitdaging om te komen tot behoud van het gebouw met unieke vormgeving voor Nederland, met een boodschap vervat in symboliek en muziek voor het publiek, dat zich daartoe voelt aangetrokken.


Het project "Ik weet waar ik ben" blijkt weerbarstige materie. Gebleken is dat de uitwerking daarvan verschillende jaren in beslag zal nemen omdat de kosten zo parallel kunnen lopen en deels onderdeel kunnen zijn van de onderhoudskosten voor het gebouw.   
Participanten

De volgende participanten zijn actief geweest, en aan het einde van de periode nog steeds actief:

 • MuZamiek
 • Kumpulan Sing
 • Vluchtelingenwerk WOBB
 • CC De Banier
 • Noodgemeente Geredja Protestan Maluku di Belanda, maart 1953
 • TVG
 • GKN

Daarnaast zijn er incidenteel belangstellenden geweest, die een gedeelte van de verslagperiode hebben geparticipeerd of eenmalig hebben bijgedragen aan de doelstelling van de stichting. Tevens zijn er incidentele donateurs van de stichting.Algemeen

Naam:
Stichting Vrienden van de Wederkomstkerk, vanaf 10-10-2017 Stichting MensEnMuziek Wederkomstkerk in verband met de activiteiten van de stichting als culturele anbi. website: mensenmuziekwederkomstkerk.nl

Kamer van Koophandel nummer:
63815710

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN):
855413165

Contactgegevens:
Gabrielle van Ipenburg,
contactpersoon stichting Mens en Muziek Wederkomstkerk.
Telefoonnummer contactpersoon bestuur (Gabrielle): 06 255 91 511

Sinds juli 2019 is de website vernieuwd. Er zijn diverse vrijwilligers actief om podium te bieden voor Mens en Muziek-activiteiten, zoals dat in de doelstellingen van onze stichting staat vermeld .

Rekeningnummer:
NL37 RABO 0305 8764 73Doelstellingen en beleid:

De Stichting MensEnMuziek Wederkomstkerk (tot 10-10-2017 Stichting Vrienden van de Wederkomstkerk) heeft de volgende hoofddoelstellingen:

Mogelijk maken dat musici muzikale, instrumentale en vocale vaardigheden tonen. Daarbij wil de stichting muzikale talenten steeds uitdagen en zo optimaal mogelijk tot ontplooiing brengen; Tonen van culturele uitingen, die een relatie hebben met de naleving van ethiek en mensenrechten, alsook projecten die verband houden met de functionaliteit van de Wederkomstkerk of met de bouwkunst van de Wederkomstkerk (het project "de boodschap van David Zuiderhoek").

Bevorderen van bijpassende educatie.

De stichting wil een algemeen nut beogende instelling zijn, en heeft derhalve geen winstoogmerk. De manieren waarop de stichting haar doelstellingen in het gebouw van de Wederkomstkerk probeert te bereiken zijn:

het organiseren van (podium-)presentatiemomenten, het tonen van cultuur in bijeenkomsten, het aanbieden van cursussen en workshops, die bij één of beide hoofddoelstellingen past.

Het beleid van de stichting is mede gericht op totstandbrenging van verbinding via participanten. De stichting heeft een participatiereglement.

Wat de stichting uitdrukkelijk tegen wil gaan is:
gebrek aan respect voor de ander.

grensoverschrijdend gedrag, waardoor anderen belemmerd worden na te denken of de verantwoordelijkheid te dragen, die zij aankunnen.


Bestuursleden 2019:

 • de heer H.E. van Ipenburg, voorzitter
 • mevrouw L. van den Berg, secretaris
 • de heer R. Monsieur, penningmeester
 • de heer B. van Herpen, lid
 • mevrouw G.M.M. van Ipenburg, lid


Beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding.


Financiƫle verantwoording ANBI:

Het beleidsplan van 2019 is hier te vinden

Begroting 2020
Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018
Bestuursverslag 2017